SFS 2018:21 Förordning om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet

180021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2018:20) om stöd för
åtgärder som ger tillgång till telefoni och
funktionell tillgång till internet;

utfärdad den 18 januari 2018.

Regeringen föreskriver att 31 § förordningen (2018:20) om stöd för åt-

gärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet ska ha
följande lydelse.

31 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 4 § att
inte bevilja stöd, beslut enligt 12 § om återkallelse av beviljat stöd och beslut
enligt 20 § om att inte betala ut stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2018:21

Utkom från trycket
den 30 januari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018