SFS 2018:64 Förordning om ändring i förordningen (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

180064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2015:42) om
statsbidrag för handledare i språk-, läs- och
skrivutveckling;

utfärdad den 8 februari 2018.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2015:42) om statsbidrag för

handledare i språk-, läs- och skrivutveckling

1 ska upphöra att gälla den 6 mars

2018.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2016:1372
8 § 2016:1372.

SFS 2018:64

Utkom från trycket
den 20 februari 2018

background image

Norstedts Juridik AB

Elanders Sverige AB, 2018