SFS 2018:1002 Förordning om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning

SFS2018-1002.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2003:564) om bidrag til

åtgärder för en effektiv och miljöanpassad

energiförsörjning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2003:564) om bidrag till

åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning ska ha följande

lydelse.

11 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

9 a och 10 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1529.

SFS 2018:1002

Publicerad

den 15 juni 2018