SFS 2018:1003 Förordning om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande

SFS2018-1003.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av

föroreningsskador och statligt stöd för sådant

avhjälpande
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2004:100) om avhjälpande av

föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande1 ska ha följande

lydelse.

12 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

10 b § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:569.

2

Senaste lydelse 2015:569.

SFS 2018:1003

Publicerad

den 15 juni 2018