SFS 2018:1005 Förordning om ändring i förordningen (2004:1169) om vägtransportledare

SFS2018-1005.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:1169) om

vägtransportledare
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2004:1169) om vägtransport-

ledare ska ha följande lydelse.

15 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1005

Publicerad

den 15 juni 2018