SFS 2018:1006 Förordning om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter

SFS2018-1006.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 64 § förordningen (2004:1205) om handel med

utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

64 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2007:742.

SFS 2018:1006

Publicerad

den 15 juni 2018