SFS 2018:1007 Förordning om ändring i förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling

SFS2018-1007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:411) om

försäkringsförmedling
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 kap. 7 § förordningen (2005:411) om

försäkringsförmedling ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1007

Publicerad

den 15 juni 2018