SFS 2018:1008 Förordning om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel

SFS2018-1008.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:422) om övervakning av

zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i

livsmedel
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2005:422) om övervakning av

zoonoser och zoonotiska smittämnen hos djur och i livsmedel ska ha följande

lydelse.

12

§ I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1008

Publicerad

den 15 juni 2018