SFS 2018:1009 Förordning om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort

SFS2018-1009.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:661) om nationellt

identitetskort
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 22 § förordningen (2005:661) om nationellt

identitetskort ska ha följande lydelse.

22 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ida Wettervik

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1009

Publicerad

den 15 juni 2018