SFS 2018:1010 Förordning om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i arrendenämnd och hyresnämnd

SFS2018-1010.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2005:1095) om ärenden i

arrendenämnd och hyresnämnd
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2005:1095) om ärenden i

arrendenämnd och hyresnämnd ska ha följande lydelse.

15 § Ett beslut om rättelse enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) ska

om möjligt antecknas på varje exemplar av det avgörande som har rättats.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1010

Publicerad

den 15 juni 2018