SFS 2018:1011 Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)

SFS2018-1011.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i vägtrafikskatteförordningen (2006:242)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § vägtrafikskatteförordningen (2006:242) ska

ha följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Marc Gren

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1011

Publicerad

den 15 juni 2018