SFS 2018:1012 Förordning om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar

SFS2018-1012.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:421) om säkerhet i

vägtunnlar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 34 § förordningen (2006:421) om säkerhet i

vägtunnlar ska ha följande lydelse.

34 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. En tunnelmyndighets beslut i ett

ärende om undantag från säkerhetskraven får dock inte överklagas, om

beslutet har föregåtts av en ansökan till Europeiska kommissionen om

undantag från säkerhetskraven.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1012

Publicerad

den 15 juni 2018