SFS 2018:1013 Förordning om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land

SFS2018-1013.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:812) om offentlig

kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:812) om offent-

lig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land och 16 § ska ha

följande lydelse.

Förordning om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett

tredjeland
16 §
Beslut av en kommunal nämnd enligt föreskrifter som har meddelats

med stöd av denna förordning eller enligt EU-bestämmelser som komplet-

teras av förordningen får överklagas till länsstyrelsen.

I 32 § livsmedelslagen (2006:804) och 40 § förvaltningslagen (2017:900)

finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1013

Publicerad

den 15 juni 2018