SFS 2018:1014 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

SFS2018-1014.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 24 § förordningen (2006:814) om foder och ani-

maliska biprodukter ska ha följande lydelse.

24 § I 31 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter finns

bestämmelser om överklagande till länsstyrelsen.

I 32 § lagen om foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om

överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1014

Publicerad

den 15 juni 2018