SFS 2018:1015 Förordning om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på djur, m.m.

SFS2018-1015.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2006:815) om provtagning på

djur, m.m. ska ha följande lydelse.

20 § I 23 § lagen (2006:806) om provtagning på djur, m.m. finns bestäm-

melser om överklagande till länsstyrelsen.

I 24 § lagen om provtagning på djur, m.m. finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1015

Publicerad

den 15 juni 2018