SFS 2018:1016 Förordning om ändring i förordningen (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.

SFS2018-1016.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:816) om kontrol av

husdjur, m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2006:816) om kontroll av hus-

djur, m.m. ska ha följande lydelse.

15 § I 19 § lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. finns bestäm-

melser om överklagande till Jordbruksverket.

I 20 § lagen om kontroll av husdjur, m.m. finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1016

Publicerad

den 15 juni 2018