SFS 2018:1018 Förordning om ändring i förordningen (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter

SFS2018-1018.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1024) om

omstruktureringsstöd til sockerproducenter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2006:1024) om omstrukturerings-

stöd til sockerproducenter ska ha följande lydelse.

9 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1018

Publicerad

den 15 juni 2018