SFS 2018:1019 Förordning om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar

SFS2018-1019.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2006:1226) om Post- och

Inrikes Tidningar ska ha följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om rättelse

och avgift får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1019

Publicerad

den 15 juni 2018