SFS 2018:1020 Förordning om ändring i förordningen (2007:159) om investeringsstöd till äldrebostäder m.m.

SFS2018-1020.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:159) om

investeringsstöd til äldrebostäder m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2007:159) om investerings-

stöd till äldrebostäder m.m. ska ha följande lydelse.

16 §1 Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas till

Boverket.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Boverket än beslut i ett

överklagat ärende om att inte betala ut bidrag enligt 13 § första stycket och

om återkallelse av beslut enligt 14 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2009:1250.

SFS 2018:1020

Publicerad

den 15 juni 2018