SFS 2018:1022 Förordning om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin

SFS2018-1022.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 22 a § förordningen (2007:414) om jobb- och

utvecklingsgarantin ska ha följande lydelse.

22 a §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

omprövning av beslut enligt 13, 14, 15 och 20 e §§ får dock inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2010:397.

SFS 2018:1022

Publicerad

den 15 juni 2018