SFS 2018:1024 Förordning om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor

SFS2018-1024.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:830) med instruktion

för Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2007:830) med instruktion för

Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor ska ha följande lydelse.

16 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 §

andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1024

Publicerad

den 15 juni 2018