SFS 2018:1027 Förordning om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion för Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag

SFS2018-1027.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1081) med instruktion

för �verklagandenämnden för nämndemannauppdrag
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2007:1081) med instruktion

för �verklagandenämnden för nämndemannauppdrag ska ha följande

lydelse.

10 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 7 §

andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1027

Publicerad

den 15 juni 2018