SFS 2018:1028 Förordning om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

SFS2018-1028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 26 § förordningen (2007:1135) om årliga avgifter

för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande lydelse.

26 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Tord Gransbo

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1028

Publicerad

den 15 juni 2018