SFS 2018:1029 Förordning om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

SFS2018-1029.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1141) med instruktion

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 27 § förordningen (2007:1141) med instruktion

för Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden ska ha följande lydelse.

27 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 19 §

andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Jenny Kvarnholt

(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2009:1516.

SFS 2018:1029

Publicerad

den 15 juni 2018