SFS 2018:1030 Förordning om ändring i förordningen (2007:1164) för Försvarshögskolan

SFS2018-1030.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1164) för

Försvarshögskolan
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 1 kap. 3 § förordningen (2007:1164) för För-

svarshögskolan ska ha följande lydelse.

1 kap.
3 §
1 För Försvarshögskolan tillämpas 1 kap. 4�5, 7, 11�14 och 16 §§ hög-

skoleförordningen (1993:100).

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2010:1751.

SFS 2018:1030

Publicerad

den 15 juni 2018