SFS 2018:1032 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

SFS2018-1032.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag

vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid

vissa studier för personer med funktionsnedsättning1 ska ha följande lydelse.

13 §2 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Specialpedagogiska

skolmyndigheten än beslut att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition

enligt 10 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2015:856.

2

Senaste lydelse 2008:436.

SFS 2018:1032

Publicerad

den 15 juni 2018