SFS 2018:1033 Förordning om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

SFS2018-1033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

A

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § förordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska ska ha följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget än beslut

att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 § får dock inte över-

klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1033

Publicerad

den 15 juni 2018