SFS 2018:1033 Förordning om ändring i förordningen (2007:1347) om statsbidrag vid vissa studier i samiska

SFS2018-1033.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:HZTIAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ESFQKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ESFQKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ESFQKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ESFQKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:JZSWVB+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:HZTIAE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:JZSWVB+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:21px;line-height:39px;font-family:ESFQKK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1126px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:49px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">A </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:219px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:242px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2007:1347) om statsbidrag </b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>vid vissa studier i samiska <br/></b>Utf�rdad den 7 juni 2018 </p> <p style="position:absolute;top:345px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 14 � f�rordningen (2007:1347) om statsbidrag </p> <p style="position:absolute;top:365px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">vid vissa studier i samiska ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:427px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>14 �</b> I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verkla-</p> <p style="position:absolute;top:447px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">gande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget �n beslut </p> <p style="position:absolute;top:468px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 � f�r dock inte �ver-</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">klagas. </p> <p style="position:absolute;top:530px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:612px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNA EKSTR�M </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">Eva Lenberg </p> <p style="position:absolute;top:653px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft10">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS 2018:1033 </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">Publicerad </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft16">den 15 juni 2018 </p> </div> </div>
background image

1

A

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska
Utf�rdad den 7 juni 2018

Regeringen f�reskriver att 14 � f�rordningen (2007:1347) om statsbidrag

vid vissa studier i samiska ska ha f�ljande lydelse.

14 � I 40 � f�rvaltningslagen (2017:900) finns best�mmelser om �verkla-

gande till allm�n f�rvaltningsdomstol. Andra beslut av Sametinget �n beslut

att inte betala ut statsbidrag efter rekvisition enligt 11 � f�r dock inte �ver-

klagas.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 juli 2018.

P� regeringens v�gnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1033

Publicerad

den 15 juni 2018

;