SFS 2018:1034 Förordning om ändring i förordningen (2008:81) om stöd till anläggning av kanalisation

SFS2018-1034.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:81) om stöd til

anläggning av kanalisation
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2008:81) om stöd till anlägg-

ning av kanalisation1 ska ha följande lydelse.

17 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 9 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER ERIKSSON

Magnus Corell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse av förordningens rubrik 2010:389.

SFS 2018:1034

Publicerad

den 15 juni 2018