SFS 2018:1035 Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

SFS2018-1035.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter

til Strålsäkerhetsmyndigheten
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2008:463) om vissa avgifter

till Strålsäkerhetsmyndigheten1 ska ha följande lydelse.

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2009:668.

SFS 2018:1035

Publicerad

den 15 juni 2018