SFS 2018:1036 Förordning om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

SFS2018-1036.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:761) om statligt stöd till

forskning och utveckling samt innovation inom

energiområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2008:761) om statligt stöd till

forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet ska ha följande

lydelse.

28 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 22 §

andra stycket och 23 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1530.

SFS 2018:1036

Publicerad

den 15 juni 2018