SFS 2018:1037 Förordning om ändring i förordningen (2008:1080) om inteckningsbrevsregister

SFS2018-1037.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1080) om

inteckningsbrevsregister
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2008:1080) om intecknings-

brevsregister ska ha följande lydelse.

23 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om avgift

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Magnus Hermansson

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1037

Publicerad

den 15 juni 2018