SFS 2018:1038 Förordning om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer

SFS2018-1038.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1272) om Swedfund

International AB:s stöd til små och medelstora svenska

företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2008:1272) om Swedfund

International AB:s stöd till små och medelstora svenska företags invester-

ingar i Swedfunds samarbetsländer ska ha följande lydelse.

10 § I ärenden enligt denna förordning tillämpas följande bestämmelser i

förvaltningslagen:

�

5 § om legalitet, objektivitet och proportionalitet,

�

6 § om service,

�

7 § om tillgänglighet,

�

8 § om samverkan,

�

9 § om utgångspunkter för handläggningen,

�

10 § om partsinsyn,

�

11 § om åtgärder om handläggningen försenas,

�

13 § om tolkning och översättning,

�

16�18 §§ om jäv,

�

22 § om hur ankomstdagen för handlingar bestäms,

�

23 § om utredningsansvaret,

�

24 § om när man får lämna uppgifter muntligt,

�

25 § om kommunikation,

�

26 § om remiss,

�

27 § om dokumentation av uppgifter,

�

31 § om dokumentation av beslut,

�

32 § om motivering av beslut, och

�

33 och 34 §§ om underrättelse om innehållet i beslut och hur ett över-

klagande går till.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ISABELLA L�VIN

Lars Nilsson

(Utrikesdepartementet)

SFS 2018:1038

Publicerad

den 15 juni 2018