SFS 2018:1039 Förordning om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

SFS2018-1039.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:1330) om vissa avgifter

på naturgasområdet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2008:1330) om vissa avgifter

på naturgasområdet ska ha följande lydelse.

13 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:1039

Publicerad

den 15 juni 2018