SFS 2018:1040 Förordning om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid jordbruksarrende

SFS2018-1040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:28) om synemän vid

jordbruksarrende
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 7 § förordningen (2009:28) om synemän vid jord-

bruksarrende ska ha följande lydelse.

7 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 5 § får

dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1040

Publicerad

den 15 juni 2018