SFS 2018:1042 Förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

SFS2018-1042.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning

inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:131) om utbildning inom

yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande lydelse.

5 §1 I fråga om uppdragsutbildning tillämpas förordningen (2009:130) om

yrkeshögskolan med undantag av 1 kap. 1�8 §§, 2 kap. 2, 5 och 6 §§, 3 kap.,

4 kap. 2 § första stycket 2, 5 kap., 6 kap. och 8 kap. 2 § andra stycket 1.

I fråga om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan som

bedrivs som uppdragsutbildning enligt denna förordning tillämpas

förordningen (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom

yrkeshögskolan med undantag av 1 § första meningen och 2 och 4 §§ samt

med de undantag som följer av första stycket. Vid tillämpningen av den

förordningen ska det med den ordinarie utbildningen förstås den ordinarie

uppdragsutbildningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:14.

SFS 2018:1042

Publicerad

den 15 juni 2018