SFS 2018:1043 Förordning om ändring i förordningen (2009:264) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

SFS2018-1043.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:264) om

hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare

utomlands
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2009:264) om hindersprövning

för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands ska ha följande lydelse.

8 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om utfärdande

av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HEL�0NE FRITZON

Danijela Pavic

(Justitiedepartementet)

SFS 2018:1043

Publicerad

den 15 juni 2018