SFS 2018:1044 Förordning om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller

SFS2018-1044.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:689) om statligt stöd till

solceller
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till

solceller ska ha följande lydelse.

18 §1 Länsstyrelsens beslut får överklagas till Statens energimyndighet.

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande

till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut av Statens energi-

myndighet i ett överklagat ärende om utbetalning av stöd får dock inte över-

klagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2012:971.

SFS 2018:1044

Publicerad

den 15 juni 2018