SFS 2018:1045 Förordning om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra förnybara gaser

SFS2018-1045.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:938) om statligt stöd till

åtgärder för produktion, distribution och användning av

biogas och andra förnybara gaser
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2009:938) om statligt stöd till

åtgärder för produktion, distribution och användning av biogas och andra för-

nybara gaser ska ha följande lydelse.

16 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 10 a

och 12 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1531.

SFS 2018:1045

Publicerad

den 15 juni 2018