SFS 2018:1046 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

SFS2018-1046.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion

för Vetenskapsrådet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 28 § förordningen (2009:975) med instruktion för

Vetenskapsrådet ska ha följande lydelse.

28 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 24 §

andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1046

Publicerad

den 15 juni 2018