SFS 2018:1047 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

SFS2018-1047.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areel a näringar och

samhällsbyggande
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha

följande lydelse.

23 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Forskarrådets

beslut enligt 10 § andra stycket får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:1047

Publicerad

den 15 juni 2018