SFS 2018:1048 Förordning om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för viss utbildning inom fordonsindustrin

SFS2018-1048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1251) om betygsrätt för

viss utbildning inom fordonsindustrin
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2009:1251) om betygsrätt för

viss utbildning inom fordonsindustrin ska ha följande lydelse.

17 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-

ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om tillstånd

enligt 13 § och återkallelse av tillstånd enligt 16 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:1048

Publicerad

den 15 juni 2018