SFS 2018:1049 Förordning om ändring i förordningen (2009:1474) om viltförvaltningsdelegationer

SFS2018-1049.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1474) om

viltförvaltningsdelegationer
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 13 § förordningen (2009:1474) om viltförvalt-

ningsdelegationer ska ha följande lydelse.

13 § Den som vill anmäla avvikande mening enligt 30 § första eller andra

stycket förvaltningslagen (2017:900) i en fråga som en viltförvaltnings-

delegation ska pröva ska göra det innan sammanträdet med delegationen

avslutas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

KAROLINA SKOG

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

SFS 2018:1049

Publicerad

den 15 juni 2018