SFS 2018:1050 Förordning om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd till energikartläggning

SFS2018-1050.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1577) om statligt stöd

til energikartläggning
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 19 § förordningen (2009:1577) om statligt stöd

till energikartläggning ska ha följande lydelse.

191 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt

12 a och 14 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2014:1532.

SFS 2018:1050

Publicerad

den 15 juni 2018