SFS 2018:1053 Förordning om ändring i förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser

SFS2018-1053.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:651) om

Försvarsmaktens personal vid internationella militära

insatser
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2010:651) om Försvarsmaktens

personal vid internationella militära insatser ska ha följande lydelse.

18 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 6 §

första stycket och 7�12 §§ får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Maria Hedegård

(Försvarsdepartementet)

SFS 2018:1053

Publicerad

den 15 juni 2018