SFS 2018:1054 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

SFS2018-1054.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:853) om

ursprungsgarantier för el
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2010:853) om ursprungs-

garantier för el ska ha följande lydelse.

15 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

IBRAHIM BAYLAN

Egon Abresparr

(Miljö- och energidepartementet)

1

Senaste lydelse 2017:328.

SFS 2018:1054

Publicerad

den 15 juni 2018