SFS 2018:1057 Förordning om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

SFS2018-1057.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1122) om statlig

ersättning för insatser för vissa utlänningar
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 42 § förordningen (2010:1122) om statlig ersätt-

ning för insatser för vissa utlänningar ska ha följande lydelse.

42 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Beslut enligt 32 och 36�37 a §§

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:42.

SFS 2018:1057

Publicerad

den 15 juni 2018