SFS 2018:1059 Förordning om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket

SFS2018-1059.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:1879) om stöd til vissa

åtgärder inom skogsbruket
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2010:1879) om stöd till vissa

åtgärder inom skogsbruket ska ha följande lydelse.

16 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Skogsstyrelsens

beslut enligt 9 a § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2011:172.

SFS 2018:1059

Publicerad

den 15 juni 2018