SFS 2018:1061 Förordning om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag till nyskapande kultur

SFS2018-1061.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:317) om statsbidrag til

nyskapande kultur
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 17 § förordningen (2011:317) om statsbidrag till

nyskapande kultur ska ha följande lydelse.

17 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 §

får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:1061

Publicerad

den 15 juni 2018