SFS 2018:1062 Förordning om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers säkerhet

SFS2018-1062.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:703) om leksakers

säkerhet
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2011:703) om leksakers

säkerhet ska ha följande lydelse.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklag-

ande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än en marknadskontroll-

myndighets beslut enligt 19 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Linda Utterberg

(Finansdepartementet)

SFS 2018:1062

Publicerad

den 15 juni 2018