SFS 2018:1063 Förordning om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

SFS2018-1063.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:926) om EU:s

förordningar om pris- och marknadsreglering av

jordbruksprodukter
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 21 § förordningen (2011:926) om EU:s förordningar

om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter ska ha följande lydelse.

21 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:1063

Publicerad

den 15 juni 2018